non-fictie

.

TITEL: Ne Praeter Modum – Amsterdamse studentenzange
JAAR: 2013
UITGEVER: BS&E
BLZ.: 100

TITEL: Sadomasochism and fetishism in popular and classic literature
JAAR: 2013
UITGEVER: BS&E
BLZ.: 58
PRIJS: 20 euro + verzendkosten
BESTELLEN via info@akimwillems.be
Nog 1 exemplaar beschikbaar

TITEL: Ne Praeter Modum – Amsterdamse studentenzange
JAAR: 2011 (1e druk)
UITGEVER: BS&E
BLZ.: 100

TITEL: Berten Rodenbach had ne vogel in zijn hand. Albrecht Rodenbach en het studentenlied (in: Omtrent Albrecht Rodenbach. Historisch-literaire schetsen)
JAAR: 2006
UITGEVER: vzw Albrecht Rodenbach
BLZ.: 2016

TITEL: Castrum 1991-2006: 15 jaar “Vivamus ad codicem”
JAAR: 2006
UITGEVER: Castrum
BLZ.: 129

Advertentie